جستجو
  • نشست شأن راهبردی دولت در اندیشه امام خمینی (ره) برگزار شد

   نشست شأن راهبردی دولت در اندیشه امام خمینی (ره) با ارائه علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

   • ۸:۲۱ ۱۳۹۹/۳/۱۹
  • به گزارش خبرگزاری مهر، یکصدمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت مجازی با موضوع شأن راهبردی دولت در اندیشه امام خمینی (ره) با ارائه علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران برگزار شد.

   خلاصه مباحث مطرح شده به شرح زیر است:

   پیش درآمد

   انقلاب اسلامی ایران

   گام چهلم نخست:

   یک. نهادسازی و نظام سازی و تأسیس

   دو. دفاع مقدس و تثبیت

   سه.توسعه زیربنایی و تحکیم

   گام چهلم دوم:

   «راهبرد گام دوم راهبری»

   یک. دولت سازی اسلامی

   دو. جامعه سازی اسلامی

   سه. امت سازی اسلامی

   چهار. تمدن سازی اسلامی یا؛

   ۱ . چالش دولت سازی کارآمد

   (نه کارآمدسازی دولت)

   ۲ . راهبرد الگوسازی پیشرفت جامعه و امت

   «نهایی سازی، ترویج و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

   ۳ . چشم انداز تمدن سازی نوین اسلامی با؛

   کارآمدسازی زیرساختی، ساختاری و راهبردی ملی

   اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، داخلی و خارجی، دولتی، عمومی و خصوصی:

   نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

   درآمد

   دولت سازی کارآمد:

   نقطه آغازین و محوریت عزیمت کارآمدسازی ملی و پیشرفت مدنی

   کارآمدسازی ساختاری و راهبردی (ساختار راهبردی و راهبرد ساختاری)

   ساختار سازی راهبردی و راهبردی سازی ساختاری

   مدل: دولت معمار مدنی؛ سیاست معماری مدنی

   دولت هادی (راهنمایی)

   دولت ولی (سرپرستی)

   دولت امام (راهبری) سیاست هدایت، سیاست ولایت و سیاست امامت

   الگوی دولت:

   دولت کارگذار – کارگذاری دولت

   یک. نه دولت حداقلی سرمایه سالاری

   نه دولت سازی حداکثری سوسیالیستی (توتالیتاریستی)

   مبادی، مبانی و مسائل سیاسی

   مبادی سیاسی (چرایی؟): فلسفه و حکمت حکومت (دولت) مدنی، دولت (حکومت) حکمت مدنی

   مبانی سیاسی (چیستی؟):

   خداشناسی سیاسی، معرفت شناسی سیاسی، ارزش شناسی سیاسی، هستی شناسی سیاسی، انسان شناسی سیاسی؛ انسان گرایی فطری و بشرگرایی غریزی، غایت شناسی سیاسی، جامعه شناختی سیاسی؛ اصالت تجمیعی فرد و جامعه،

   مسائل سیاسی (چگونگی نظام سیاسی):

   عدالت مدنی، آزادی مدنی، سعادت مدنی (آسایش بدنی و آرامش مدنی)، مشروعیت سیاسی، حاکمیت سیاسی؛ حاکمیت عمومی (نه همگانی و نه عام)، امامت و ولایت فقیه

   امنیت مدنی، نظام مدنی، کارامد مدنی، پیشرفت مدنی؛ خودشکوفایی مدنی، کرامت انسانی مدنی

   پیشرفت مدنی: از فطرت انسانی تا خودشکوفایی مدنی

   توسعه مدنی: از غریزه بشری تا خودارضایی شخصی

   (چگونگی) کارگذاری سیاسی دولت

   کارویژه های دوگانه دولت:

   الف. سیاست گذاری دولت (ترسیم سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی)

   ب. سیاست مداری دولت (اعمال سیاست‌ها)

   کارکردهای دولت:

   (بعد از؛ یک. تبیین علمی نظری دو. ترسیم علمی عملی، سه. ترویج علمی عمومی، گفتمان سازی نخبگانی (تبیینی)، گفتمان سازی مردمی (تبلیغی)، گفتمان سازی کارشناسی و مدیریتی (توجیهی و ترویجی)

   چهار. تحقق علمی عینی پیشرفت مدنی:

   اول.الف. راهبرد مهندسی (معماری) پیشرفت مدنی ب. مهندسی راهبردی پیشرفت مدنی؛ نهادسازی و نظام سازی پیشرفت مدنی

   دوم.الف. راهبرد مدیریت پیشرفت مدنی ب. مدیریت راهبردی پیشرفت مدنی

   ۱. بسیج نیروها و نهادها و منابع مادی، مالی، معنوی و سرمایه انسانی و فکری

   سخت افزاری، نیمه سخت افزاری و نرم افزاری بالفعل، فعال و غیرفعال، بالقوه داخلی و خارجی

   ۲. سازماندهی ساختاری پیشرفت مدنی

   الف. حقوقی و قانونی (قانونگذاری) «راهبرد کارآمدسازی قانونی راهبری» ب. اداری و اجرایی (بوروکراسی و دیوان سالاری)

   ۳ . اداره و پیشبرد

   ۴. نظارت و کنترل: پایش

   الف. رصد (مانیتورینگ)

   ب. ترویج و تحقق (تزریق: دیسپاچینگ)

   سوم.الف. راهبرد آسیب شناسی و آسیب زدایی پیشرفت مدنی

   ب. آسیب شناسی و آسیب زدایی راهبردی پیشرفت مدنی

   (بازمهندسی: مهندسی مجدد، مکرر و مستمر)

   برآمد

   یک. ساختارسازی ستادی (قرارگاهی) راهبردی دولت

   ستادسازی دولت (به جای سازمانی و فرانهادی)

   ۱. تجربه قرارگاه خاتم (ص) دفاع مقدس

   الف.حضور و مشارکت مردمی و

   ب. یک.آموزش، دو.ساماندهی، سه. تجهیز (تسلیح) و چهار مدیریت (فرماندهی) دولتی / حاکمیتی

   ۲. تجربه ستاد ملی مبارزه با کرونای کشور

   دو.غیر دولتی سازی صف (واگذاری سازی): عمومی سازی – خصوصی سازی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)؛

   *اول. راهبری و مجمع تشخیص

   الف. ترسیم چشم اندازهای میان مدت به بالا

   ب.تصویب سیاستهای کلان کوتاه مدت به بالا

   (مجلس خبرگان راهبردی: مجلس خبرگان راهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام

   متشکل از به ازای هر یک میلیون یک نفر:

   یک .۵۰% شخصیت‌های حقیقی توسط رهبری

   د و.۵۰% شخصیت حقوقی نمایندگان مجامع تخصصی و صنفی)

   *دوم. مجلس شورای اسلامی

   کارگروه بندی (کمیسیون بندی):

   یک. قانونگذاری (پنج ساله، یک ساله و عادی)

   دو. نظارت بر حسن اجرا؛

   الف.کارگروه توسعه اقتصادی و آسایش همگانی

   ب. کارگروه توسعه و تعادل سیاسی و کارآمدسازی ملی

   ج. کارگروه توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی و تضمین آرامش مدنی

   *سوم. مدیریت اجرایی کشور

   ریاست جمهوری، معاونت‌ها و سازمانها و وزارتخانه‌های راهبردی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)

   *چهارم. خودگردانی استانی (تمرکز زدایی)


  نظر به مطلب
  نام:  
  ایمیل:
  متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
  کد امنیتی: 82594