کتاب
شماره : 29406
۷:۲۲ ۱۳۹۱/۵/۱۶
مفهوم‌شناسی حکمت متعالی سیاسی

کتاب مفهوم‌شناسی حکمت متعالی سیاسی به قلم علیرضا صدرا و با طرح موضوعاتی همچون شناخت مفاهیم پایه و اصلی حکمت متعالی معطوف به سیاست منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، کتاب "مفهوم‌شناسی حکمت متعالی سیاسی" به قلم علیرضا صدرا، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

 

موضوع اثر و اهمیت آن: 
شناخت مفاهیم پایه و اصلی حکمت متعالی معطوف به سیاست یا بخش سیاسی(بازپسین) حکمت متعالی و به تعبیری شناخت مفاهیم پایه و اصلی (و حتی عمومی) سیاست و سیاسی (پایه – اصلی – عمومی) حکمت متعالی صدرایی. مفاهیم (پایه – اصلی – عمومی) اجزای نظری بوده که به همراه ساختار نظری، نظام نظریه حکمت متعالی سیاسی را برمی نمایانند. حکمت متعالی معطوف به سیاست و سیاسی صدرایی، زیرساخت راهبردی نگاه و نظام نظریه سیاسی به ویژه حکمت سیاسی متعالی امام خمینی، به­عنوان ساختار راهبردی نظریه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد. تبیین علمی، ترسیم عملی و عملیاتی و (به­منظور) تحقق عینی چشم انداز فراز آینده توسعه متعالی جمهوری اسلامی و چالش ارتقای کارایی و کارآمدی فراروی علمی و عملی اعم از راهبردی و کاربردی تمامی نیروها و نهادهای علمی (پژوهشی – آموزشی – اطلاع­رسانی حوزوی – دانشگاهی)، راهبردی و کاربردی دولت و دولتی، عمومی و حتی مدنی، خصوصی و مردمی جمهوری اسلامی ایران، در گروه طرح و تبیین بهینه و بسامان علمی مبانی اعم از مفاهیم و ساختار حکمی و حکمت سیاسی متعالی و حکمت متعالی سیاسی است. ساختاری فراگردی(قوسی) متشکل از دو فرآیند(پروسه) / فرابرد(پروژه) و راهبرد معکوس نظری یا تحقیقی و تحققی یا عملی است و هر یک دارای مراتب سه­گانه هستی شناسی یا مبادی و حقیقت چیستی­شناسی یا مبانی و ماهیت، و چگونگی­شناسی یا نمودهای عینی و واقعیت سیاست و سیاسی و حتی مدنی می­باشد .

برجستگی های اثر نسبت به آثار مشابه: 
فرای مفاهیم حکمت متعالی سیاسی، حتی ساختار راهبردی و فراگردی، مراتب سه گانه و فرابردهای دوگانه نظری و عملی که از بدایع بارور، بهینه و بسامان بوده، تقسیم بندی و کاربست مفاهیم پایه یا اساسی(کلیدی)، اصلی و عمومی با بازآوری مفاهیم سیاسی حکمت متعالی است.

روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب: 
روش تحقیق اقتباسی، استدلالی و برهانی است و مطالب به شیوة استنادی تحلیلی متن و محتوایی ارائه شده است.
 

بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مباحث اصلی این اثر به شرح ذیل است: 
1-مفاهیم پایه حکمت متعالی سیاسی، شامل اهم مفاهیم ذیل است:
حکمت: حکمت و سیاست، حکمت سیاسی و سیاست حکمت؛ 
متعالی: تعالی حکمت، حکمت متعالی، متعالی و سیاست، سیاست متعالی، تعالی سیاست و سیاسی؛ 
سیاست / سیاسی: حکمت متعالی و تعالی سیاست و سیاسی. 
2- مفاهیم اصلی، شامل مفاهیم سیاسی حکمت متعالی یا حکمت متعالی معطوف به سیاست صدرایی؛ مانند سیاست، دولت، مدنیت، انسان مدنی، اجتماع مدنی، جامعه مدنی، نظام مدنی، قدرت، سیاسات مدنی و تدبیر مدنی.
3- مفاهیم عمومی، شامل کاربست سیاسی مفاهیم عمومی حکمی و حکمت متعالی از منظر سیاست همچون وجود، ماهیت، واقعیت و سیاست.


سرشناسه:صدرا، علیرضا، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور:مفهوم‌شناسی حکمت متعالی سیاسی [کتاب]/علیرضا صدرا.
‏مشخصات نشر:قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری:۳۳۵ص.
‏فروست:پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی؛۹۰
‏شابک:‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬:‏‫‬‭978-600-195-021-6
‏یادداشت:کتابنامه: ص.[۳۱۵] -۳۱۷.
‏یادداشت:نمایه.
‏موضوع:صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، ‏‫۹۷۹ - ۱۰۵۰ق.‏‬ -- دیدگاه درباره سیاست و حکومت
‏موضوع:اسلام و سیاست
‏موضوع:اسلام و دولت
‏موضوع:فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‭BP۲۳۱‭‮‬‭‏‫‬‭/ص۴۳م۷ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی:‎۲‎۴‎۰‎۶‎۳‎۳‎۲

©2011 . All Rights Reserved