کتاب
شماره : 29412
۷:۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
گفتمان مهدویت و چالش‌های آسیب‌شناسی

ظلم و جور بدترین آسیب ها و فراگیرترین ناهنجاریها دردوران غیبت مهدوی عج میباشد و مانع هدایت و مهدویت حقیقی و مخل سیر موعودگرایی و منجی گرایی راستین است.


 در گفتمان سیاسی مشروطیت اسلامی علامه نائینی و گفتمان انقلابی اسلامی امام خمینی ره سلطنت مطلقه استبدادی ملی و داخلی و سلطه وابستگی استکباری خارجی و جهانی عین این آسیب ها و دردهای جانکاه یا ناشی از اینهاست. انتظار فرج انقلابی، مبارزه با این ظلم و جور و امید به قسط و عدالت و زمینه سازی ترویج و تحقق تا حد ممکن و تحقق نهایی آنها با جلب توفیق فرج الهی است و این برترین چالش فرا روی مهدویت و چشم انداز آن میباشد.«گفتمان مهدویت و چالش های آسیب شناسی» بحث و نظری در این خصوص است.

‏سرشناسه:صدرا، علیرضا، ‏‫۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور:گفتمان مهدویت و چالش‌های آسیب‌شناسی [کتاب]/علیرضا صدرا؛ سرویراستار محمدباقر انصاری؛ ویراستار محمد‌صادق زینی‌وند؛ تهیه پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی٬ [پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی].
‏مشخصات نشر:قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ‏‫‬‏۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری:‏‫‬‏۲۳۹ ص.: مصور‏‫‬‮‭.م‌س‌۲۱/۵×۱۴/۵ ؛
‏فروست:نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ ۳۸۵. پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی؛ ۱۰.
‏شابک:‏‫۱۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‮‭978-600-195-284-5 :
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏یادداشت:‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‬.Alirida, Sadra. Mahdism discourse and the pathological challenges‭‬‬
‏یادداشت:‏‫‬‏کتابنامه: ص. [۲۲۵] - ۲۲۷؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏یادداشت:نمایه.
‏موضوع:مهدویت-- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏موضوع:Mahdism -- Apologetics works
‏شناسه افزوده:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی
‏شناسه افزوده:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭BP۲۲۴‏‫‬‮‭/ص۴۱گ۷ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:۴۴۷۷۰۰۰

©2011 . All Rights Reserved