جستجو
  • الگوی سیاسی حکمت متعالی؛ الگوی سیاسی متعالی

   یکی از رسالت های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فراهم نمودن بستری مناسب برای ارائه نظرات اندیشه ورزان،  صاحب نظران، و متفکّران عرصه با رویکردها و دیدگاه های مختلف در محیطی عالمانه و نقادانه پیشرفت است تا از مسیر بحث، تبادل نظر و تضارب آراء به تدریج اندیشه ها پالایش و ارتقاء یابد و به مرور ایده های برتر و جامع تر سر برآورد و اقناع عمومی در بین صاحب نظران شکل گیرد.


   • ۷:۵۷ ۱۳۹۵/۱/۱

  • به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دوازدهمین نشست اندیشه‌ورزی با موضوع «الگوی سیاسی حکمت متعالی» با سخنرانی دکتر علیرضا صدرا، در تاریخ 20 اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران تشکیل شد.

   رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر اهمیت توسعه سیاسی و سی