جستجو
  • علیرضا صدرا: الگوی راهبردی دولت نقش بنیادینی در پیشرفت مدنی دارد

   علیرضا صدرا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: الگوی راهبردی دولت نقش بنیادین، جامع، نظام مند و هدفمند در جهت تحقق پیشرفت مدنی است.


   • ۱۲:۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷
  • به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، علیرضا صدرا در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در تشریح مقاله خود با عنوان «علم و فن سیاسی الگوی دولت راهبردی» بیان کرد: بحث سیاست و دولت از جمله مباحث فراگیری است که شامل سیاست ملی، اقتصادی، فرهنگی، بین المللی، ورزشی، درمانی و غیره می‌شود و به طور کلی دارای ویژگی سهل و ممتنع است به گونه ای که پدیده ای جامع و بنیادینی است که از زوایای مختلف می توان به آن پرداخت.

   وی با بیان اینکه «الگوی سیاسی توسعه تک ساحتی -تنازعی مدرنیستی» مشکلات متعددی را ایجاد کرده بطوری که غالب مشکلات غرب ناشی از آن است، ابراز کرد:  شکاف درآمدی- هزینه‌، شکاف عمیقی در غرب ایجاد کرده که ناشی از ایجاد شکاف میان کاهش اقتدار و قدرت سیاسی است و ریشه در مشکلات فرهنگی، معنوی و هویتی دارد.

   صدرا افزود: الگوی راهبردی دولت، کارامدترین جایگزین الگوهای مدرنیستی دولت حداقلی سرمایه سالاری و دولت سالاری حداکثری سوسیالیستی است. این الگو به سبب نقش بنیادین، جامع، رسا، نظام مند و هدفمندی که دارد، از ظرفیت کارآمدی، بهره وری، اثربخشی بهینه و به سامانی برخوردار است.

   وی بیان کرد: علم، فن سیاست، دولت سازی کارامد و پیشرفت دارای مراحلی همچون تبیین علمی سیاسی نظری، ترسیم علمی سیاسی عملیاتی، ترویج علمی سیاسی عمومی و تحقق علمی سیاسی عینی است که به اعتبار آن  می توان پدیده شناسی مدنی، اجتماعی و سیاسی و نیز دولت راهبردی را مورد کاوش قرار داد.

   عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران با اشاره به اینکه فرایند الگوسازی راهبردی نظام سیاسی، بویژه دولت سازی کارامد دارای مهم ترین ویژگی‌ علمی و فنی مدنی، اجتماعی و سیاسی است، تصریح کرد: در مقابل گفتمان و الگوی دولت، سیاست و ناکارامدی یا کارامدی و توسعه تک ساحتی-تنازعی مادی است.

   صدرا اضافه کرد: مراد از نقش کارگزاری دولت، تصویب سیاست ها و اِعمال و تحقق آنها در کشور است و عهده دار تصمیم گیری و تصویب سیاست های راهبردی است.


  نظر به مطلب
  نام:  
  ایمیل:
  متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
  کد امنیتی: 18190