جستجو
  • تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

   این مقاله به تاریخ معاصر ایران می­‌پردازد و باتوصیف شرایط اجتماعی و سیاسی ایران از دوران قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، توضیحمی‌­ هد چگونه زبانی که درسیاست به کار می‌­رفت دچار تغییرات اساسی و تحولات بنیادی شد و این تغییرات چه تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان بر جای گذاشت. به طوری که با تغییرزبان سیاسی،  تحولات ژرفی در نگاه مردم به زندگی، شیوه زیست آنها، الگویاندیشیدن آنها و در یک کلام در سرشت و سرنوشت آنها ایجاد و به انقلابی عظیم تحترهبری شخصیتی مقتدر و زعیمی عالیقدر منجر شد

   • ۱۳:۵۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱
  • مقاله 7، دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 155-179  XMLاصل مقاله (5423 K)
   نویسندگان
   علیرضا صدرا1؛ مریم طاهری* 2
   1استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
   2دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
   چکیده
   این مقاله به تاریخ معاصر ایران می­‌پردازد و با توصیف شرایط اجتماعی و سیاسی ایران از دوران قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، توضیح می‌­دهد چگونه زبانی که در سیاست به کار می‌­رفت دچار تغییرات اساسی و تحولات بنیادی شد و این تغییرات چه تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان بر جای گذاشت. به طوری که با تغییر زبان سیاسی، تحولات ژرفی در نگاه مردم به زندگی، شیوه زیست آنها، الگوی اندیشیدن آنها و در یک کلام در سرشت و سرنوشت آنها ایجاد و به انقلابی عظیم تحت رهبری شخصیتی مقتدر و زعیمی عالیقدر منجر شد. همچنین تأثیر تاریخ و سنت و زبان را بر اندیشه و وجود انسانها مورد بررسی قرار داده، توضیح می‌­دهد چگونه با برجسته کردن برخی نمادها توسط روشنفکران و روحانیان و احیای برخی جنبه‌­های سنت، فرهنگ دینی جامعه دچار تحول شد و زندگی مردم را متحول ساخت.
    
    
   کلیدواژه‌ها
   زبان؛ سیاست؛ زبان سیاسی؛ امام خمینی؛ انقلاب اسلامی
   عنوان مقاله [English]
   The Developments of Political Language in Iran from Constitutionalism to Islamic Revolution
   نویسندگان [English]
   Alireza Sadra1؛ Maryam Taheri2
   1Professor of political science at Tehran University
   2Ph.D. student of political thought at Tehran University
   چکیده [English]
   This article deals with the contemporary history of Iran and describes the social and political conditions in Iran from the Qajar period to the victory of the Islamic Revolution, and explains how the language used in politics has undergone fundamental and ultimate changes and has had a profound impact on the individual and social life of Iranians. By changing the political language, the profound changes happened in people's view of life, their way of life, the way of thinking and as a matter of fact in their nature and their destiny, led to a great revolution under the leadership of a powerful personality and a high-ranking jurisprudent. It also examines the influence of history, tradition and language on the thoughts and existence of humans, and explains how the religious culture of the society evolved by highlighting some symbols by intellectuals and priests and reviving some aspects of tradition has transformed people life.
   کلیدواژه‌ها [English]
   language, Politics, Political Language, Imam Khomeini, Islamic Revolution
   مراجع

  نظر به مطلب
  نام:  
  ایمیل:
  متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
  کد امنیتی: 79605