جستجو
  • افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران

   افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه ی متعالی مشتمل بر افق و تدابیر الگوی توسعه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که پایه ی توسعه ی متعالی و افق و تدابیر آن محسوب میشود. الگوی تفصیلی و افق و تدابیر مربوطه نیز شامل: زیربخشهای کلان بخشهای سه گانه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی الگو و زیرمجموعه ی گستره های سه گانه ی فردی،جمعی و اجتماعی آن و افق و تدابیر متناسب با آنها می شود. افق و تدابیر، سازکارهای تبیین علمی (نظری فلسفی کلامی و فقهی حقوقی)، ترویج عملی (راهبردی-کاربردی تخصصی و فوق تخصصی نخبگانی، عمومی مردمی و کارشناسی و مدیریتی دولتی) و تحقق عینی (اجرایی-جاری سازی) تا پیمایش، آمایش و پایش آنها را نیز شامل می شود.این مقاله عهده دار تنظیم، ترسیم و تدوین اعم اهم این افقها و تدابیر میباشد. 

   • ۹:۲۸ ۱۳۹۶/۷/۳۰

  • دانلود سیاست متعالیه ، سال پنجم ، شماره 16 

  نظر به مطلب
  نام:  
  ایمیل:
  متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
  کد امنیتی: 19587